top of page
Müşterilere Ev Göstermek

KİRA HUKUKU

Konut ve işyerlerine ilişkin kira sözleşmelerinin yanı sıra, kanunda ürün kirası, hasılat kirası gibi bir çok farklı kira türü bulunmakta olup, kira hukukuna ve kira sözleşmelerine ilişkin bir çok farklı uyuşmazlık doğmaktadır.

 

Erkoyuncu Hukuk Bürosu olarak, 

 • Tahliye Davaları

 • Kira Tespit ve Uyarlama Davaları

 • Temerrüt Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Kiracının İflası Sebebi ile Tahliye Davaları

 • İşyeri İhtiyacı Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Konut İhtiyacı Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Yeniden İnşa ve İmar Sebebi ile Tahliye Davaları

 • İki Haklı İhtar Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Kira Alacaklarının Takibi ve Tahsili

 • Kira Alacaklarına İlişkin İcra Takipleri

 • Kiralananın Temliki Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Yazılı Taahhüt Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Kira Sözleşmesine Aykırılık Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Kiracının Ölümü Sebebi ile Tahliye Davaları

 • İhtiyaç Sebebi ile Tahliye Davaları

 • Kiralananın Kira Sözleşmesine Aykırı Kullanılmasından Doğan Davalar

 • Kiralananın Özenle Kullanılmamasından Doğan Tazminat Davaları

 • Ürün ve Hasılat Kiralarından Doğan Tazminat Davaları ve Diğer Davalar

 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Düzenlenmesi

 • Diğer dava ve işler

sayılan dava tiplerine ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.

bottom of page