top of page
Bir İmza

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul alanı, özellikle son yıllarda sektörel olarak büyük bir atılım sergilemiş ise de, ülkemizde her daim önemli bir faaliyet alanı olarak varlık göstermiştir. Yalnızca ev olarak düşünülmemesi gereken gayrimenkuller, yeri geldiğinde bir dükkândan bir ofise ya da bir çok farklı alana denk düşebileceği gibi; müteahhitlik ilişkisinden kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi çok geniş bir alana tekabül edebilmektedir. Gayrimenkullerin mali önemi düşünüldüğünde, oldukça değerli olan bu gayrimenkullere dair her hukuki ilişkinin, kanunlarla ilişkili olarak önemle ele alınması; bu değerlerin hak kaybına vesile olmaksızın kullanılmasını gerektirmektedir. 


ERKOYUNCU Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul alanıyla temas eden her türlü hukuki ilişkide, müvekkillerinin hak kaybına uğramamasını temin edecek şekilde hukuki ilişkilerini inşa etmesi; dava konularının titizlikle sürdürülmesi için etkin bir hizmet sunmaktadır.

bottom of page