top of page
Türk Pasaportu

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

YABANCILAR HUKUKU

 

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede özellikle Gaziantep gibi hızla göç alan bir ilde faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz,  donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

VATANDAŞLIK HUKUKU

Evlilik, iş, zorunlu göç ve tatil gibi pek çok nedenle Türkiye'ye gelen yabancıların, Türk Vatandaşlığı'ndan çıkan ve yabancı statüsüne geçen Türk Kökenlilerin de tabi olduğu kurallara genel olarak "Yabacılar Hukuku" diyebiliriz. 

 

Bu gerçek kişiler dışında ayrıca, yabancı ülkede kurulan tüzel kişiler- şirketler ile bu şirketlerin Türkiye'de bulunan şube veya temsilcilikleri veya Türkiye'de ortak olarak kurdukları şirketler ve içinde yer aldıkları her türlü ortaklıklar ve sözleşmeler hakkında büromuz Ticaret Hukuku kapsamında gereken hizmetleri vermektedir, ancak bu konuda da zaman zaman Yabancılar Hukuku kuralları uygulanabilmektedir. 

 

Ayrıca, Türk Vatandaşları da önemli haklarını kaybetmeksizin izin yoluyla vatandaşlıktan ayrılarak özel kimlik alabilmekte, yine bazı kişilerin de vatandaşlıktan çıkartılmaları söz konusu olabilmektedir.

 

Bu kapsamda büromuzda;

  • Bireysel veya aile olarak ikamet izni, başvurusu, yenilenmesi ve genel vize sorunları

  • Süreli ve süresiz çalışma izni başvurusu, yenilenmesi ve iptaline ilişkin itiraz ve davalar

  • Yabancıların taşınmaz satın alması, kiralaması, şirket ortaklığı yapması ve  işyeri açmalarına ilişkin soru ve uyuşmazlıklar için destek 

  • Türk Vatandaşlığı başvurusu, vatandaşlık başvurularının red kararlarına karşı itiraz ve davalar

  • Vatandaşlıktan izin yoluyla ayrılma, mavi kart ve bu usülle çıkanların Türkiye'de yaşadıkları sorunların çözülmesi

  • Vatandaşlıktan çıkartılanlar hakkında itiraz ve dava yoluna başvurulması

  • Çifte vatandaşlık veya çoklu vatandaşlıkla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması 

  • Yabancı vatandaşlıktan gelen soyadı düzeltilmesi ve soyisim tespit davaları

gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

bottom of page