top of page
Tokalaşma

DAVA TAKİBİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

ERKOYUNCU Hukuk Bürosu, adli ve idari yargı birimleri nezdinde hukukun birçok farklı alanında doğan tüm davaların takibini, bilgi birikimi ile yürütmektedir. Karadenizli Hukuk Bürosu’nda kural olarak öncelikle müvekkillerin karşı karşıya kaldığı uyuşmazlığın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla caydırıcı ve önleyici tedbirler alınmakla birlikte, uyuşmazlığın kaçınılmaz olması halinde, müvekkillerin menfaatlerine en uygun yöntemler izlenir ve sorunu en kısa yoldan çözmek için gerekli adımlar atılmaktadır. Ayrıca dava ikamesi müvekkillerin yararına olmayan hallerde, diğer hukuk enstrümanları olarak adlandırılan tahkim, arabuluculuk gibi yollara başvurarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kullanılmaktadır.

 

Hukuk Büromuz, dava takibini, oldukça titiz biçimde, her aşamayı müvekkilleri ile paylaşarak takip etmekte ve bu süreçte detaylı bir rapor sistemi kullanmaktadır.

Her türlü hukuki ihtilafın çözümünde yerel mahkemelerde Yargıtay ve Danıştay da dahil olmak üzere her mahkemedeki duruşmalara katılmak suretiyle, tüm dilekçelerin yazılmasından ve adliye işlemlerinin yürütülmesine kadar süreçlerinin tamamında müvekkillerine hizmet vermektedir.

bottom of page